DYBBØLSBRO


ÅR: 2012

BYGHERRE: CPH

STATUS: Projektforslag


RESUMÉ:

Udvidelsen er et forsøg på at løse et stort kapacitetsproblem på en af byens mest brugte broer, fodgængere, S-togspassagerer og cyklister i kamp om den begrænsede plads over Dybbølsbro. Trafikken vil blive forøget yderligere, når cykelrampen ved fisketorvet og nye bydele langs havnen bliver etableret. I dag består Dybbølsbro af to broer med 10 meters afstand, og vores forslag er at spænde et dæk ud imellem de to broer. Dermed kan fortov og cykelsti udvides til den ønskelige størrelse, og der bliver desuden plads til funktioner, som Dybbølsbro i dag mangler, såsom cykelparkering ved stationen. Desuden kan udvidelsen skabe et attraktivt link mellem Vesterbro, havnen og Islands Brygge ved at give forbindelsen en mere bymæssig karakter. Udvidelsen af broen muliggør og inviterer til, at man som cyklist eller fodgænger stopper op og nyder udsigten ud over banelegemet, togene og byens skyline.


PROJEKTRESUMÉ

PROJEKTMATERIALE