FALKONERGÅRDEN


ÅR: 2011

BYGHERRE: Frederikberg Kommune

STATUS: Afsluttet


BESKRIVELSE:

Vores projekt foreslog udvidelsen af skolen fordelt på 2 placeringer. Den nye gymnastiksal placeredes nedgravet mellem de eksisterende sale og frigav et grønt rekreativ udeareal på taget af den nye sal. De supplerende klasselokaler blev placeret i en forlængelse af skolens nordfløj samt i den gamle forsamlingssal, hvor fællesskabende inderum opstod mellem lokalerne...


SUMMERY:

Our project proposed the expansion of school in two locations. The new auditorium was placed immersed between the existing sports halls and released a green recreational outdoor area on the roof of the hall. The additional classrooms were located in an extension of the school's north wing and the old hall with space for gathering between the class rooms ...


PROJEKTRESUMÉ

PROJEKTMATERIALE